Odsteljen vepar u medalji.

Dana 23.01.2022 organiziran je skupni lov L.G. Dubrava i L.G. Gata u pridjelu Smovo – Kozik. U lovu je sudjelovalo 15 lovaca, a lov je vodio lovnik Dalibor Radičić. Lovci su raspoređeni na štand u predjelu Kozika, a pogon sa psima goničima iz predjela Smovo vršili su Josip Mihanović i Davor Komić. Vrlo brzo nakon puštanja psi pronalaze vepra u predjelu Smova koji biježi suprotno od štanda u pravcu Zvjezdanog sela. Nakon uporne potjere i vraćanja vepra u predio Smova, spretni i sretni lovac Davor Komić presjeca put vepru i dočekuje ga na šumskom prrolazu te upućuje precizni hitac puškom risanicom kalibra 30-06, zrnom RWS i vepar pada u vatri. Prema neslužbenoj procjeni vepar je u visokoj bronci, možda i srebru, starosti 8-9 godina, težine 130 kg, u opadnaju. Nakon uspješnog lova slijedila je zajednička marenda svih sudionika uz srčano i veselo preoričavanje cijelog tijeka lova. Važno je napomenuti da bez dobrih pasa goniča Joisipa Mihanovića ovaj lov ne bi bio uspješan.