Novi lovno-tehnički objekti na Perunu

PLD Mosor-Priko je od ovog vikenda bogatije za dvije osmatračnice. Iste su podignute na brdu Perun u svrhu još boljeg gospodarenja muflonskom divljači. Jedna osmatračnica je dovršena, dok drugu još treba završiti.
Veliko hvala članovima koji su nesebično odvojili svoje vrijeme i trud za podizanje istih.

Dobra kob!