Radna akcija i hajka na lisicu u Srinjinama

L.G. Srinjine na ćelu s lovnikom Stipom Mužinićem u nizu radnih akcija i hajci! Napunjena je pojilica s 9000 l vode za muflonsku divljač na vrhu Peruna!

Nesvakidašnji odstrel vrhunskog lovca Ivana Bečića “Cige” koji je izlučio čaglja iz lovišta!
Nedjeljni lov na lisucu uz upornog trobojca “Gare” u vlasništvu Marina Bećića okonćana je odstrelom najiskusnijeg lovca Željka Mužinića i već spomenutog “Cige”!