Odstrel trofejnog muflona

Dana 6.12.2020. lovac Branimir Juginović odstrijelio je trofejnog muflona na brdu Perun. Nakon više dana osmatranja lovca Branimira i lovnika Petra uočeno je grlo koje treba odstrijeliti. U nedjeljno jutro, po orkanskom jugu i vrlo teškom terenu, nakon 4 sata šuljanja primjećuju grlo za odstrel. Lovac upućuje precizan hitac u plećku: kalibrom “.300 WM”, zrnom “Geco 11.7g”. Muflon ostaje u vatri. Čestitke lovcu i vodiču!