Dokumenti

STATUT PLD MOSOR – PRIKO

ODLUKA O USTANOVLJENJU LOVIŠTA PODMOSORJE

Novi pravilnici 2019 godine

PRAVILNIKO STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVEDBU LOVNOGOSPODARSKIH PLANOVA

PRAVILNIK O LOVNIKU

PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA

ZAKONI:

Zakon o lovstvu, NN 99/2018

ZAKON O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA 94/2018

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu, NN 75/09
Zakon o oružju, NN 63/07
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju, NN 59/12
Ispravak Zakona o oružju, NN 146/08
Zakon o cestama, NN 84/11
Zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju, NN 59/12
Zakon o udrugama, NN 74/14
Zakon o zaštiti prirode, NN 70/05
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, NN 57/11
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, NN 121/14

PRAVILNICI:

Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja, NN 68/06
Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja, NN 66/10
Pravilnik o lovostaju, NN 67/10
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o lovostaju, NN 87/10
Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o lovostaju, NN 97/13 
Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu, NN 70/10
Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove, NN 63/06
Pravilnik o lovočuvarskoj službi, NN 63/06
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove, NN 101/10
Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov, NN 143/10
Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa zaštite divljači, NN 40/06
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači, NN 39/11
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači, NN 41/13
Pravilnik o načinu lova u graničnom pojasu, NN 67/06
Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama, NN 110/10
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije, NN 67/06
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije, NN 73/10
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora, NN 11/06
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora, NN 17/07
Pravilnik o osposobljavanju kadra u lovstvu, NN 78/06
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu, NN 92/08
Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama, NN 95/10
Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište, NN 102/14
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH…, NN,4/15
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu,NN 1/15