Skip to content

Odstreljen i treći muflon

Dana 06.01.2020, Petar Bašić iz LG Dubrava, je odstrjelio trofejnog muflona na brdu Perun. Nakon nekoliko dana osmatranja od strane vodiča Stipe Mužinića i Petra Radičića krenuli smo ujutro u lov i odmah uočili muflona kojeg smo planirali odstreliti. Nakon pokušaja ulaženja u zonu hica, muflon bježi prema zapadu na razdaljinu od nekoliko kilometara. Opet nakon više sati šuljanja vodič Stipe Mužinić primjećuje grupu muflona, na lokaciji između Srinjina i Podstrane, a blizu crkvice Sv. Jure, među njima i muflona kojega treba odstrjeliti te lovcu mjeri daljinu od 187 metara, a lovac Petar Bašić upućuje precizan hitac karabinom kal 8×57 zrno sellier & belot hpc 12,7 g u plećku . Muflon odnosi hitac 50 metara i pada. Sretnom lovcu i vodičima čestitke.