Skip to content

Uputa o načinu dostave uzoraka za pregled na trihinelozu.

Na ovom LINKU možete vidjeti ili preuzeti uputu o načinu dostave uzoraka za pregled na trihinelozu te informacije o evidenciji i načinu isplate naknade za selektivni odstrel ženskih grla svinja divljih.