Radne akcije u L.G Kostanje/Seoca

L.G Kostanje/Seoca u nizu radnih akcija.Prokošeno je oko 9km šumskog puta na predjelu Revnja,Plana i Oštro,te posađeno 2500m2 zobi,ječma i kukukuruza! Na radnim akcijama je sudjelovalo 20lovaca! Dobra kob!