Skip to content

Radna akcija lovaca Seoca-Kostanje

Dana 23.02.2020 i 29.02.2020 lovci grupe Seoca-Kostanje odradili su radne akcije prosijecanje šumskih puteva.Očišćeno je oko 5000m šumskih puteva na predjelu od Oštroga do Revanja.Na radnim akcijama sudjelovalo je 16 lovaca.Lovački ručak  održan je u lovačkoj kući''PLANA''